#Sever 1#Sever 2
Cách chữa bệnh kỳ lạ của một thần y

Cách chữa bệnh kỳ lạ của một thần y

Nội dung phim

Đó là cách chữa bệnh kỳ lạ chỉ ở phòng khám của mình mới có. Tất cả các loại bệnh tật, từ cúm nhẹ đến ung thư, cứ qua tay mình là khỏi. Thế nên cái danh “thần y” nhanh chóng bùng lên khắp nơi. Chỉ có điều là, phòng khám của mình chỉ nhận bệnh nhân nữ trẻ đẹp, già nua xấu xí hoặc đàn ông là không có cửa. Bởi vì mình chữa bệnh chính bằng năng lực đặc biệt của con cu. Chỉ cần đem nó tiến vào cơ thể của một cô nàng, thì cô nàng đó có bệnh gì cũng khỏi. Không phải nói phét chứ chưa có ca bệnh nào mà không khỏi cả. Nhất là các ca bệnh chán chồng, chán người yêu…

Diễn viên tham gia phim

N/A